Công ty cổ phần xây dựng xuất nhập khẩu Đồng Tâm

Địa chỉ: Số 110 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HÀ Nội

Điện thoại: 0916.852.868

Email: dadongtam2022@gmail.com